Контакти
Каталог
Състоянието
на планетата
Начало
Аркадий Жуковски, Орест Субтелни. Очерк по история на Украйна, 336 стр.
ISBN 978-954-429-052-8
Цена 25 лв.
V. Украйна като част от Руската и Австро-Унгарската империя. Националното възраждане на Украйна (края на XVIII век — 1917 г.)  94
Възраждане на националното съзнание  96
Периодът на реформите в Австро-Унгарската и Руската
империя  99
Социално-икономически промени  101
Раждането на национализма и социализма  102
Развитие в Западна Украйна  107
Украйна по време на Първата световна война  111
VI. Държавно възраждане на Украйна
(украинската държава 1917—1920 г.)  113
Украинска централна рада114
Дните на хетманството  128
Времето на Директорията на УНР  136
Западноукраинска народна република (1918—1923)  147
VII. Украйна между двете световни войни
(1918—1939 г.)  156
Украинските земи под властта на болшевиките156
Украинските земи под властта на Полша167
Украинските земи под румънска власт173
Украинските земи под властта на Чехословакия
(Закарпатие)175
Украинската емиграция177
Избор на редактора:
Предговор

VIII. Украйна през Втората световна война (1939-1945)

PDF,
отварят се в нов прозорец
Украйна е втората по площ страна в Европа (след Руската федерация). Във вековете части от територията и населението й са били под властта на Русия, Полша, Литва, Авствия, Унгария, Румъния, Чехословакия, Турция и... СССР. Тази държава сравнително скоро постигна независимост. Това е история на една нация, която успява да оцелее и да се развие извън рамките на пълнокръвната държавност. Именно върху проблемите на бездържавността и "нерадикалната" модернизация се събират сякаш във фокус светли и ясни дни в историята на Украйна и отраженията на трагедии и пожари.

Съдържание

Списък на съкращенията  4
Предговор  7
Въведение  9
II. Праистория и ранна история (200 000 пр. н. е. -
IX век сл. н. е.)  11

III. Княжеската епоха (IX век - 1349 г.)  19
Политическа и социална структура
на Киевската държава  34
Разделяне на Киевската държава  38
Галицко-Волинска държава (1199-1349)  41
IIII. Украйна през литовско-полската и полско-
казашката епоха (началото на XIV век - 1648 г.)  52

Началото на казачеството  62

IIV. Епохата на казашко-хетманската държава
(1648 – края на XVIII век) Въстанието на Хмелницки  71
Казашкото хетманство  74
Разруха  76
Епохата на Мазепа  81
Упадък на автономията на Украйна  84
Краят на хетманството  89
Социални промени  92